O vykrajovátkách

 

Vyrábíme pro Vás vykrajovátka různých tvarů a velikostí, určených pro různé příležitosti. Jsou vhodné pro použití na vykrojení perníčkového či sušenkového těsta, hmot pro kreativní tvoření, keramické hlíny apod. Vykrajovátka mají ostrou řezací hranu pro hladké a čisté vykrojení tvaru.

 

Označení vykrajovátek:

Každé vykrajovátko má své unikátní číslo. Pokud si nebudete jistí možností zdobení vykrojeného kusu, lehce si na našich stránkách podle čísla najdete inspirační obrázek. U některých vykrajovátek je přímo na kartě vykrajovátka v záložce VIDEO vložen návod na zdobení.

Další návrhy a tipy na zdobení můžete najít na našem Instagramu či Facebooku @cookiecutters.kreatif

 

Rozměry:

Výška a šířka vykrajovátka je uvedena u jednotlivých položek. Standardní hloubka vykrajovátka je 12mm.

 

Tip:

4mm vyválený plát hmoty/těsta je ideální pro správné vykrojení tvaru a naznačení jeho hlavních linií.

 

Barva vykrajovátka:

je náhodná, pokud byste požadovali určitou barvu, kontaktujte nás. V rámci možností Vám dle skladových zásob materiálu vyhovíme. Barva vykrajovátka na obrázku se může lišit od skutečné barvy. Barvy na obrazovce počítače či telefonu jsou závislé na nastavení jednotlivých přístrojů.


Materiál:

Vykrajovátka jsou tištěna na 3D tiskárnách z PLA plastu a vyrobená vykrajovátka jsou schválená certifikovanou laboratoří pro styk s potravinami.

K výrobě používáme nejkvalitnější potravinářský PLA plast, který je šetrný k životnímu prostředí, biologicky rozložitelný, získaný z přírodních zdrojů jako jsou: kukuřičný škrob, kořeny tapioky nebo cukrová třtina. PLA plast má atest výrobce pro EU pro styk s potravinami. Vykrajovátka mají certifikát pro přímý styk s potravinami.

 

Péče a údržba:

Vykrajovátka myjte ručně v mýdlové nebo saponátové vodě o teplotě do 55 stupňů Celsia.

Vykrajovátka nevystavujte vyšší teplotě jak 55°C - vyšší teplota vykrajovátka poškodí. Nedávejte do trouby. Nemyjte vykrajovátka v myčce na nádobí. Nevystavujte vykrajovátka vyšší teplotě než je uvedena, nevystavujte vykrajovátka slunečnímu záření, dlouhodobé vlhkosti a horké vodě. 

Abyste zabránili poškození zúžené řezné hrany, ukládejte vykrajovátka tak, aby hrany nepřišly do styku s ostrými předměty nebo jinými vykrajovátky z pevnějších materiálů.

Některé hrany vykrajovátek mohou být ostré, dbejte na bezpečnost při práci s vykrajovátky. Vykrajovátka nejsou určena pro hraní s dětmi do 6 let.

 

Výroba vykrajovátek na míru:

Vykrajovátka podle Vaší předlohy Vám rádi vyrobíme, kontaktujte nás a domluvíme se na podmínkách dodání.

 

Odeslání objednávek:

Vykrajovátka odesíláme nejdéle do 3 pracovních dnů od uhrazení objednávky. Většina objednávek je expedována do 1 pracovního dne.

Doba doručení v ČR a SR je závislá na zvolené přepravní společnosti, v délce 1-3 pracovní dny.

Mezinárodní přeprava trvá přibližně 2-4 týdny v závislosti na místě určení. U mezinárodních objednávek nejsou zaručeny žádné dodací lhůty.

 

English:

We produce cutters of various shapes and sizes for you, designed for various occasions. They are suitable for use in cutting gingerbread or biscuit dough, creative materials, ceramic clay, etc. Cutters have a sharp cutting edge for a smooth and clean cut.

 

Marking of dies:

Each cutter has its own unique number. If you are not sure about the possibility of decorating the cut piece, you can easily find an inspirational picture on our website by number. For some cutters, decorating instructions are inserted directly on the cutter card in the VIDEO tab.

You can find more suggestions and tips for decorating on our Instagram or Facebook @cookiecutters.kreatif

 

Dimensions:

The height and width of the cutter are indicated for each item. The standard depth of the cutter is 12mm.

 

Tip:

The 4 mm rolled sheet of dough / dough is ideal for cutting the shape correctly and indicating its main lines.

  

Material:

The cutters are printed on 3D printers made of PLA plastic and the cutters are approved by a certified laboratory for contact with food.

We use the highest quality food PLA plastic for production, which is environmentally friendly, biodegradable, obtained from natural sources such as: corn starch, tapioca roots or sugar cane. PLA plast has an EU manufacturer's certificate for food contact. The cutters are certified for direct contact with food.

 

Care and maintenance:

Wash the cutters by hand in soapy or detergent water at a temperature of up to 55 degrees Celsius.

Do not expose the cutter to a temperature higher than 55 ° C - the higher temperature will damage the cutter. Do not put in the oven. Do not wash the cutters in the dishwasher. Do not expose the cutters to temperatures higher than those specified, do not expose the cutters to sunlight, prolonged humidity or hot water.

To prevent damage to the tapered cutting edge, store the cutters so that the edges do not come into contact with sharp objects or other cutters made of stronger materials.

Some edges of the cutters may be sharp, pay attention to safety when working with cutters. Cutters are not intended for playing with children under 6 years.

 

Custom cuts:

We will be happy to make the cutters according to your design, contact us and agree on the terms of delivery.

 

Sending orders:

We send the cutters within 3 working days from the payment of the order. Most orders are shipped within 1 business day.

Delivery time in the Czech Republic and Slovakia depends on the selected transport company, in the length of 1-3 working days.

International shipping takes approximately 2-4 weeks depending on destination. In the run-up to Christmas, shipment times outside the EU are extended to 2 months. No delivery times are guaranteed for international orders.